Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador

Vosté està > escola de música > normativa > informació

CIRCULAR INFORMATIVA ESCOLA DE MÚSICA D’ADOR: CURS 2020-2021

ESCOLA DE MÚSICA D’ADOR

MATRÍCULA CURS 2020-21

L’Escola de Música d’Ador obri el termini de matriculació per al proper curs 2020-21. Aquest termini finalitzarà el 31 de juliol.

El procediment de matriculació es realitzarà mitjançant l’enviament del Full de matrícula adjunt que haureu d’enviar per correu electrònic a la següent adreça electrònica:

escolademusica@amsca.es

Als següents documents podreu trobar l’oferta acadèmica de la nostra escola i el full de matriculació que haureu de complimentar amb totes les dades.

Oferta acadèmica

Full de matrícula

Per favor, envieu el document sense escanejar. No cal signar-lo, es donarà per signat amb el seu enviament al nostre correu una vegada complimentat amb totes les dades.

Per als alumnes que cursaran 1r curs, es disposarà un dia al mes de setembre on podran provar els instruments que té disponibles la nostra agrupació per tal d’escollir l’instrument que desitja

Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte als següents telèfons:

629621527 (Almanzor Sapena)

656901563 (Jordi Estruch)

Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador - Copyrigth@2010 - La Música Llenguatge Universal