Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador

Vosté està >inici

inici

ÚLTIMA ACTUALITAT AMSCA

MASTERCLASS RUBÉN SIMEÓ Cartell del concert masterclass de Rubén Simeó

PREU INSCRIPCIÓ

El trompetista de reconegut prestigi internacional RUBÉN SIMEÓ impartirà una MASTERCLASS el proper dissabte dia 4 de maig, en horari de 10.00 a 14.00 hores.

L’Agrupació Musical Santa Cecília d’Ador presenta aquesta jornada comptant amb un dels músics més destacats i rellevants solistes a nivell internacional.

La masterclass tindrà dues modalitats:

ALUMNES ACTIUS: cal que els participants hagen cursat o estiguen cursant, com a mínim, estudis del Grau Professional de Trompeta. Hi haurà un màxim de DOTZE instrumentistes, que se seleccionaran per ordre d’inscripció.

ALUMNES OIENTS: oberta a tot el públic, tant trompetistes com no trompetistes, músics o no músics, amb inquietud per aprendre. El nombre de participants d’aquesta modalitat estarà limitada a l’aforament del saló de concerts de la Casa de la Música d'Ador.

Preu per alumne:

- ACTIU 40€

- OIENT 20€

Per realitzar la inscripció, ompliu aquest qüestionari de Google Forms.

La formalització de la inscripció es farà efectiva una vegada rebut l’ingrés de l’import de la classe magistral.

Per més informació, podeu telefonar al 962808155 o enviar un correu electrònic a:

escolademusica@amsca.es

Cartell del concert masterclass de Rubén Simeó

CONCERT RUBÉN SIMEÓ I LA BANDA AMSCA Cartell del concert del concert de Rubén Simeó i la Banda AMSCA, maig 2024

CONCERT MIG ANY 2024 Cartell del concert de Mig Any, febrer 2024

AUDICIONS FEBRER 2024 ALUMNAT ESCOLA DE MÚSICA D'ADOR Cartell audicions alumnat Escola de Música Ador, febrer 2024
logo AMSCA

bandaador@amsca.es

Casa de la Música, Carrer Goya, 1

actualitzada el 23 de març de 2024Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador - Copyrigth@2010 - La Música Llenguatge Universal