Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador

Vosté està >inici > ajuda web

Ajuda web

Des de l'Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador pensem que és necessari tenir una eina comunicativa accessible i usable, amb la qual s’intente facilitar l'accés a la informació generada, en la mesura d’allò possible, a tothom.

Estem treballant per aconseguir aquest repte, la màxima accessibilitat, usabilitat i universalitat de la nostra web.

A continuació, els oferim els detalls necessaris per ajudar-los a navegar i gaudir de la mateixa.

Estes orientacions, majoritàriament, seran aplicables a la navegació pel nostre espai web des del PC.

COMPATIBILITAT

Aquesta web és compatible amb els navegadors web més usats (Internet Explorer, Firefox Mozilla, Òpera, Google Chrome, Edge, etc.).

La disposició dels diferents elements textuals i gràfics que configuren els fulls de la nostra web, menús, barres de navegació, gràfics, etc, s'adapten a la majoria de tipus de pantalla tant de PC com de dispositius mòbils.

Ací es poden veure unes captures de la pantalla d’inici en els diferents mitjans de visualització usats.

Diversos tipus de pantalles
pantalla de mòbil, (resolucio de 318x812) pantalla de PC, (resolucio de 1280x800)
imatge del web en pantalla de mòbil matge del web en pantalla d'ordinador

ESTRUCTURA

Sempre partint de la visualització en pantalla de PC, la pàgina web està estructurada i diferenciada en quatre àrees: àrea superior, àrea esquerra, àrea central i àrea inferior.

A l'àrea superior, trobem la barra de menú amb els enllaços al correu electrònic, mapa web, accessibilitat i enllaç directe al contingut.

Immediatament per baix de la barra de menú anterior, apareix l’actual logotip de l'agrupació amb una composició gràfica formada pel nom complet de l’agrupació emmarcat per dos reconeiximents institucionals i una composició que fa referència als seus cent vinticinc anys d’existència.

Tot just per sota, està la barra de menú amb els enllaços a les diferents seccions de l'agrupació: Inici, Banda, Banda Jove, Coral i Escola de Música.

A l'àrea esquerra, estan definits els menús de navegació de la web diferenciats en funció de les diferents seccions de l'agrupació.

A l'àrea central, es mostra el contingut de cada apartat de la web, amb el títol, el text i, si és necessari, fotografies, audios o vídeos.

L'àrea inferior, es reserva a l'avís de propietat de la web .

Quan la visualització es faça en dispositius mòbils, amb pantalles inferiors als 800px de resolució d’amplada, la informació es disposa preferentment en format vertical per tal d’encabir-se de manera adequada a la pantalla. L’ordre de presentació de les diverses àrees d’informació serà el mateix que en el cas de navegació en pantalles grans.

ESTIL

En totes les pàgines es manté la coherència amb l'estil visual, el qual pretén ser senzill, clar i ordenat, per a facilitar la navegació a l'usuari (usabilitat).

En funció del navegador emprat, es pot modificar els colors, tipus de lletra i la mida de la lletra de la pàgina web, per a facilitar l'accés a persones que ho puguen requerir.

Per a obtenir un millor nivell d'accessibilitat, la pàgina web es pot visualitzar de forma coherent, sense els fulls d'estils CSS.

Els colors utilitzats en aquesta web, s’han escollit per aconseguir un contrast suficient per a persones aque així ho requerisquen.

NAVEGACIÓ

Quan esta es fa des de PC, es pot accedir a les seccions o enllaços de la pàgina web de diferents maneres:

 • Amb el ratolí, situant el cursor sobre la secció o enllaç i clicant-hi. Al situar el cursor damunt d’un enllaç apareixerà una xicoteta descripció del mateix.
 • Amb el teclat, polsant la tecla de tabulació, la qual ens permetra desplaçar-se pels diferents enllaços del full, seguint un ordre predeterminat.

L'ordre d'aquest serà:

 • Contingut: anar directament al contingut del full
 • Inici, accés al portal de notícies, entrevistes, calendari i programes de mà.
 • Banda de l’Agrupació, accés a història, directors, concerts, discografia, guardons, recordant i música de cambra
 • Banda Jove de l’Agrupació, accés a història, directors, concerts i recordant.
 • Coral de l’Agrupació, accés a història, directors, concerts i recordant.
 • Escola de Música de l’Agrupació, accés a història, activitats, normativa i juguem i aprenem.
 • Accessibilitat: orientacions per facilitar la navegació
 • Mapa web: organització de les diferents seccions que formen el nostre espai web
 • Contactar enllaç al correu electrònic de l'Agrupació
 • Voste està: camí seguit per arribar a la informació
 • Secció central de continguts : on es troba tota la informació de l'espai web

Una vegada desplaçat al lloc desitjat, el clic del ratolí es substitueix per la tecla enter del teclat.

Tanmateix totes les adreces de les diferents barres de menú, superiors, lateral, són accessibles mitjançant combinacions de tecles de drecera (accesKey)

Per a emprar una drecera (accesKey), s'han de combinar tecles i esta combinació dependrà del navegador i sistema operatiu utilitzat. Així, per exemple la combinació (alt+ r) en el navegador Google Chrome, ens portarà segons la secció en la qual estem, a les noticíes si estem en Inici, o als directors de les seccions Banda, Banda Jove o Coral o també a l’apartat d’organització si la secció en la que estem és l’Escola de Música.

ACCESIBILITAT

 • Web adaptada (originalment estava basada en XHTML) al llenguatge d’etiquetatge HTML5, la qual cosa ens permet l'ús de les etiquetes de marcatge, per a garantir l'accés a la major part de navegadors o dispositius.
 • El codi font és el més semàntic possible, per a que les pàgines siguen més significatives per a qualsevol navegador o dispositiu i millore la indexació en els motors de cerca.
 • Descripcions alternatives breus de les imatges, fotografies o gràfics emprats.
 • Accés directe al contingut de les pàgines: els usuaris que ho necessiten poden accedir directament al contingut de les pàgines mitjançant un enllaç, en la barra de menú superior, dins de la pròpia pàgina, evitant haver de resseguir els menús de navegació per cada pàgina. Per accedir-hi, es podrà utilitzar l'accés amb la tecla de tabulació, seguint l'ordre predeterminat fins arribar a l’enllaç contingut, i tot seguit premer la tecla enter.

PRINCIPALS DRECERES ACCESKEY EMPRADES

Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador - Copyrigth@2010 - La Música Llenguatge Universal