Vosté està >inici > ajuda web

Ajuda web

Des de l'Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador pensem que és necessari tenir una eina comunicativa accessible i usable, per a garantir i facilitar l'accés a tothom.

Estem treballant per aconseguir aquest repte: la màxima accessibilitat, usabilitat i universalitat de la nostra web.

A continuació, els oferim els detalls necessaris per ajudar-los a navegar i gaudir de la mateixa.

Compatibilitat

Aquesta web és compatible amb els navegadors web més usats (Internet Explorer, Firefox Mozilla, Òpera, Google Chrome, Galeón, Safari, etc.).

La resolució mínima recomanada és de 800x600 píxels .

Estructura

La pàgina web està estructurada i diferenciada en quatre àrees: àrea superior, àrea esquerra, àrea central i àrea inferior.

A l'àrea superior, trobem en la primera fila els enllaços al correu electrònic, mapa web, accessibilitat i enllaç directe al contingut. A continuació, apareix el logotip de l'agrupació amb el seu nom complet. Justament a sota, està la barra de navegació amb els enllaços a les diferents seccions de l'agrupació

A l'àrea esquerra, estan definits els menús de navegació de la web diferenciats en funció de les diferents seccions de l'agrupació: banda, banda jove, coral i escola de música.

A l'àrea central, es mostra el contingut de cada apartat de la web, amb el títol, el text i, si és necessari, fotografies, audios o videos.

L'àrea inferior, es reserva a l'avís de propietat de la web .

Estil

En totes les pàgines internes es manté la coherència amb l'estil visual, el qual pretén ser senzill, clar i ordenat, per a facilitar la navegació a l'usuari (usabilitat).

Amb l'ajuda dels fulls d'estil CSS, es pot modificar els colors, el contrast, el tipus de lletra i la mida de la lletra de la pàgina web, per a garantir l'accés a persones amb dificultats visuals.

Per a obtenir un millor nivell d'accessibilitat, la pàgina web es pot visualitzar de forma correcta i coherent, sense els fulls d'estils CSS.

Els colors utilitzats en aquesta web, han estat analitzats per aconseguir un contrast suficient per a persones amb dificultats visuals.

Navegació

L'estructura de la web ha estat dissenyada per a facilitar la navegació a l'usuari, obtenint un bon nivell d'usabilitat.

Els menús de navegació es troben situats, en tot moment, a l'àrea esquerra de la pàgina web.

Es pot accedir a les seccions de la pàgina web de diferents maneres:

 • Amb el ratolí, situant el cursor sobre la secció i clicant-hi.
 • Amb el teclat, amb l'ordre de tabulació o amb l'ajuda de les dreceres (accesKey).

Accessibilitat

La web està adaptada seguint pautes d'accessibilitat web. Segueix les recomanacions adoptades pel consorci W3C, per tal de facilitar l'accés universal i eliminar les barreres que impedeixen el dret a qualsevol persona a accedir a la informació i la comunicació.

Pautes seguides en aquesta web:

 • Web basada en el llenguatge de programació XHTML, ús de les etiquetes de marcatge, per a garantir l'accés amb qualsevol tipus de navegador o dispositius.
 • El codi font serà el més semàntic possible, per a que les pàgines siguen més accessibles, siguen més significatives per a qualsevol navegador o dispositiu i millore la indexació en els motors de cerca.
 • Verificacions en la visualització amb diferents navegadors i dispositius.
 • Sistema de navegació usable, intuïtiu i alternatiu.
 • Descripcions alternatives de les imatges i explicacions de les fotografies o gràfics.
 • Utilització de formats universals i alternatius.

Descripció dels elements d'accessibilitat d'aquesta web:

 • Seccions accessibles amb tabulacions : utilitzant la tecla del tabulador accedireu als continguts de la web. L'ordre d'aquest serà:
  • Contingut: anar directament al contingut del full
  • Inici: benvinguda del president, accés al portal de notícies, organigrama de la Junta Directiva i entrevistes als components de la mateixa.
  • Banda: accés a les seccions pròpies de la Banda de l'Agrupació.
  • Banda Jove: accés a les seccions pròpies de la Banda Juvenil.
  • Coral: accés a les seccions pròpies de la Coral de l'Agrupació.
  • Escola de Música: accés a les seccions pròpies de l'Escola de Música
  • Menú de la barra lateral en funció de la secció on es trobem
  • Accessibilitat
  • Mapa web
  • Contactar
  • Voste està
  • Secció central de continguts

Per a accedir a una secció mitjançant les tabulacions, el clic del ratolí es substitueix per la tecla enter del teclat.

Tanmateix totes les adreces de la barra de navegació com la barra de menú lateral, són accessibles mitjançant combinacions de tecles: dreceres (accesKey)

Per a utilitzar una drecera (accesKey) s'han de combinar tecles i dependrà del navegador i sistema operatiu utilitzat:

 • Tecla Alt + drecera seguit de la tecla Enter, per a Internet Explorer. Exemple: Alt + 1 i enter, per a anar a l'apartat Inici.
 • Tecla Alt + drecera, per a Firefox versió 1.5 i inferiors, Mozilla i Netscape versió 6 i superiors.
 • Tecla Alt + Shift + drecera, per a Firefox versió 2 i superiors.
 • Tecla Shift + Esc + drecera, per a Opera.
 • Tecla Ctrl + drecera, per a Safari des de Mac.

Principals dreceres(accesKey) utilitzades en la barra del menú superior enllaços:

 • accessibilitat: x
 • contingut: s
 • mapa web: p
 • contactar: n

Principals dreceres(accesKey) utilitzades en la barra del menú navegació:

 • inici: 1
 • banda: 2
 • banda jove: 3
 • coral: 4
 • escola: 5

Principals dreceres(accesKey) utilitzades en la barra del menú lateral:

Secció inici:

 • benvinguda: h
 • notícies: r
 • organigrama: c
 • entrevistes: d
 • calendari: l
 • calendari: m

Secció Banda:

 • història: h
 • directors: r
 • concerts: c
 • components: m
 • discografia: f
 • guardons: g
 • recordant: o

Secció Banda Jove:

 • història: h
 • directors: r
 • concerts: c
 • components: m
 • recordant: o

Secció Coral:

 • història: h
 • directors: r
 • concerts: c
 • components: m
 • recordant: o

Secció Escola:

 • història: h
 • organització: r
 • activitats: c
 • normativa: m
 • juguem i aprenem: o

Accés directe al contingut de les pàgines: els usuaris que ho necessiten poden accedir directament al contingut de les pàgines mitjançant un enllaç dins de la pròpia pàgina, evitant haver de resseguir els menús de navegació per cada pàgina. Per accedir-hi, es podrà utilitzar l'accés amb el tabulador, primer en l'ordre, i amb la drecera "s".

Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador - Copyrigth@2010 - La Música Llenguatge Universal