Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador

Vosté està > noticies 2016 > audicions escola de música, febrer 2016

AUDICIONS ESCOLA DE MÚSICA, FEBRER 2016

AUDICIONS ESCOLA DE MÚSICA, FEBRER 2016

Les audicions són un esdeveniment molt beneficiós per al desenvolupament musical de l'alumnat. Suposen un gran repte a superar per a tots els xiquets i les xiquetes, tant si es fa de forma interna a classe com si es fa de forma pública, davant dels pares i mares, familiars, avis, amics o de qualsevol persona. L'alumnat i el professorat volen mostrar tot el que han aprés i han anat millorant durant el trascurs del curs.

Al mateix temps són un al.licient per superar la por escènica, per tocar en conjunt amb altres companys, per millorar la interpretació de les obres i per gaudir i fer gaudir al públic assistent amb la música que s'interpreta. A més a més, l'actuació davant d'un públic reforça l'autoestima i la seguretat amb un mateix també en altres disciplines fora de l'àmbit musical.

Per tant, les audicions són una part molt important dintre del programa d'aprenentatge del nostre alumnat. Pensem que és molt possitiu que l'alumnat que es forme a la nostra Escola de Música tinga coneixements musicals però que també siguen oients actius i que acudisquen a concerts i que aprenguen a viure, estimar i valorar la música.

Ador, 13 de febrer de 2016

El/La Coordinador/a de l'Escola de Música

Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador - Copyrigth@2010 - La Música Llenguatge Universal