Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador

Vosté està >inici> noticies 2019 > convocatòria junta general de socis

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL DE SOCIS

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL DE SOCIS

Benvolgut/da soci/a,

Ens posem en contacte amb vosté per convocar-lo a la Junta General de Socis de la nostra Agrupació que tindrà lloc el dia 27 d'Abril a la Casa de la Música. En ella, aprofitarem per debatre sobre el balanç econòmic de la societat, el pressupost de 2019 i comentarem uns aspectes importants i alhora interessants per tal de millorar el funcionament de la nostra Agrupació.

Com a soci, voldríem aprofitar l'ocasió per expressar-li el nostre sincer agraïment per col·laborar desinteressadament amb l’Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador, ja que gràcies a la quota anual, la nostra Associació pot oferir als nostres xiquets i xiquetes la possibilitat d'estudiar al poble amb professorat titulat sense haver de desplaçar-se fora o les tres seccions (banda, coral i banda juvenil) poden oferir als socis i al poble multitud de concerts gratuïts, que ajuden a dinamitzar la vida cultural de la nostra població.

Finalment, voldríem comentar-li que la nostra Agrupació disposa d'un web on pot consultar tota la programació musical, escoltar enregistraments dels nostres alumnes, de la participació en certàmens... i, fins i tot, pot veure alguna d’aquestes intervencions en vídeo http://www.amsca.es

Ens acomiadem de vosté molt cordialment, tot esperant que continue confiant com fins ara en l'Agrupació Musical Santa Cecília d’Ador.

Salutacions

La Junta Directiva de l’Agrupació Musical Santa Cecília d’Ador****

Per la present et convoque a la sessió extraordinària de la Junta General de Socis/es de l’Agrupació Musical Santa Cecília d’Ador que se celebrarà el proper dissabte 27 d'abril de 2019, a les 18.00 hores, en primera convocatòria i a les 18.30 hores, en segona convocatòria, a la Casa de la Música per tractar els següents punts de l’ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
  2. Aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de l’any 2018 i pressupost per al 2019.
  3. Eleccions a nova Junta Directiva1: renovació de la totalitat de càrrecs..
  4. Aspectes importants i necessaris per al millor funcionament de la nostra Agrupació.
  5. Torn obert de paraules

Rebeu una salutació cordial.

El president

Ivan Cuenca EstruchArticle 27.- El procediment electoral es regirà per les següents normes:

a) Seran electors tots els socis numeraris majors d'edat, que no hagen sigut privats del dret de votació per procediment legal o estatutari.

b) En la convocatòria de l'Assemblea General en la que haja de celebrar-se la votació s'indicaran els càrrecs vacants que han de ser elegits.

c) Les candidatures podran presentar-se de manera individual o conjunta, però en aquests dos casos seran obertes. Cada candidat optarà a un càrrec determinat.

d) Es confeccionaran paperetes de votació, en les que figuraran manuscrits, mecanografiats, en impremta o fotocopiats els noms i cognoms de cada un dels candidats i el càrrec per al que es proposen.

e) Les presents normes bàsiques de caràcter electoral podran desenvolupar-se reglamentàriament, si fóra convenient, per acord adoptat en Assemblea General.

1 El termini de presentació de candidatures finalitzarà a les 12.00 h del pròxim 26 d'abril . Caldrà que aquestes es dipositen en sobre tancat en la bústia de la Casa de la Música o que es lliuren en mà a l’actual president o algun membre de la directiva, tot especificant el nom i els cognoms de la totalitat de membres que les integren

Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador - Copyrigth@2010 - La Música Llenguatge Universal