Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador

Vosté està > banda > recordant > centenari musical

centenari musical


TÍTOL

Centenari musical

AUTOR

Pasdoble de Ramon Garcia i Soler, interpretat per l'Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador en el concert celebrat amb motiu de la participació en el II Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de La Sénia, sota la direcció de Ramon Garcia i Soler, el 19 d'abril de 2008.

Ramon Garcia i Soler (Adzeneta d'Albaida, 1971) és sense dubte un dels noms més destacats en la composició per a banda dels últims anys. Autor de nombroses partitures bandístiques, de música de cambra, de música vocal i de música per al cine i la televisió, se'ns presenta com un compositor compromés amb un estil simfònic molt accentuat per l'utilització d'un ampli ventall tímbric en l'orquestració. Este pasdoble està dedicat al Primer Centenari de la Banda de la Unió Musical d'Atzeneta d'Albaida (1903-2003), una formació que ha estat dirigida durant més de trenta anys pel pare del compositor i que ha estrenat les primeres composicions del mestre Garcia i Soler. Partitura evocadora i colorista que sap aprofitar els recursos expressius de la banda dintre d'uns pentagrames evocadors i al mateix temps de clar caràcter modernista.

INTÈRPRET

Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador

DIRECTOR

Ramon Garcia i Soler

Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador - Copyrigth@2010 - La Música Llenguatge Universal