Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador

Vosté està >inici> noticies 2017 > audicions escola de música, febrer

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL DE SOCIS

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL DE SOCIS

Benvolgut/da soci/a,

Ens posem en contacte amb vosté per convocar-lo a la Junta General de Socis de la nostra Agrupació que tindrà lloc el dia 8 d'Abril a la Casa de la Música. En ella, aprofitarem per debatre sobre el balanç econòmic de la societat, el pressupost de 2017 i comentarem uns aspectes importants i alhora interessants per tal de millorar el funcionament de la nostra Agrupació.

Com a soci, voldríem aprofitar l'ocasió per expressar-li el nostre sincer agraïment per col·laborar desinteressadament amb l'Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador, ja que gràcies a la quota anual, la nostra Associació pot oferir als nostres xiquets i xiquetes la possibilitat d’estudiar al poble amb professorat titulat sense haver de desplaçar-se fora o les tres seccions (banda, coral i banda juvenil) poden oferir als socis i al poble multitud de concerts gratuïts, que ajuden a dinamitzar la vida cultural de la nostra població.

Finalment, voldríem comentar-li que la nostra Agrupació disposa d'un web on pot consultar tota la programació musical, escoltar enregistraments dels nostres alumnes, de la participació en certàmens... i, fins i tot, pot veure alguna d’aquestes intervencions en vídeo www.amsca.es

Ens acomiadem de vosté molt cordialment, tot esperant que continue confiant com fins ara en l'Agrupació Musical Santa Cecília d’Ador.

Salutacions

La Junta Directiva de l'Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador

****

Per la present et convoque a la sessió ordinària de la Junta General de Socis/es de l’Agrupació Musical Santa Cecília d’Ador que se celebrarà el proper dissabte 8 d'abril de 2017, a les 18.30 hores, en primera convocatòria i a les 19.00 hores, en segona convocatòria, a la Casa de la Música per tractar els següents punts de l'ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
  2. Aprovació, si s'escau, del balanç econòmic de l'any 2016 i pressupost per al 2017.
  3. Eleccions a nova Junta Directiva1: renovació de tots els càrrecs
  4. Aspectes importants i necessaris per al millor funcionament de la nostra Agrupació.
  5. Torn obert de paraules

Rebeu una salutació cordial.

El president

Ivan Cuenca Estruch

Article 27.- El procediment electoral es regirà per les següents normes:

a) Seran electors tots els socis numeraris majors d'edat, que no hagen sigut privats del dret de votació per procediment legal o estatutari.

b)En la convocatòria de l'Assemblea General en la que haja de celebrar-se la votació s'indicaran els càrrecs vacants que han de ser elegits.

c)Les candidatures podran presentar-se de manera individual o conjunta, però en aquests dos casos seran obertes. Cada candidat optarà a un càrrec determinat.

d)Es confeccionaran paperetes de votació, en les que figuraran manuscrits, mecanografiats, en impremta o fotocopiats els noms i cognoms de cada un dels candidats i el càrrec per al que es proposen.

e)Les presents normes bàsiques de caràcter electoral podran desenvolupar-se reglamentàriament, si fóra convenient, per acord adoptat en Assemblea General.

1 El termini de presentació de candidatures finalitzarà a les 12.00 h del pròxim 6 d'abril. Caldrà que aquestes es dipositen en sobre tancat en la bústia de la Casa de la Música o que es lliuren en mà a l’actual president o algun membre de la directiva, tot especificant el nom i els cognoms de la totalitat de membres que les integrenAgrupació Musical Santa Cecília d'Ador - Copyrigth@2010 - La Música Llenguatge Universal