Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador

Vosté està > noticies 2011 > convocatòria junta general socis

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL DE SOCIS

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL DE SOCIS

Benvolgut/da soci/a,

Pròximament, rebrà per carta la convocatòria de la Junta General de Socis. Aquesta tindrà lloc el dia 11 de setembre a la Casa de la Música. Com veurà en un dels punts de l’ordre del dia, es contempla la renovació total dels membres de la directiva, d’acord amb els nostres estatuts, ja que s’ha exhaurit la legislatura actual. Aprofitarem la junta ordinària anual per debatre sobre el balanç econòmic de la societat i el pressupost de 2011. Com que la Junta Directiva vigent no concorrerà en aquestes eleccions, com ja vàrem anunciar públicament l’any passat en la Junta General de Socis i en l’última festivitat de Santa Cecília, esperem que es presenten les màximes candidatures possibles en benefici de la pluralitat i de l’Agrupació.

Vuit anys després moltes fites s’han assolit, però d’altres estan per desenvolupar. Així, hem participat en certàmens de bandes a distintes poblacions: València (Diputació), Almàssera (nacional), la Sénia (internacional), Altea la Vella (nacional), CIBM (internacional)... hem enregistrat un disc compacte, hem guanyat premis d’àmbit nacional, estatal, internacional... hem concorregut a festivals amb les tres seccions dins i fora de València, hem mimat l’escola de música... tot aconseguint que el nom de la nostra Agrupació gaudesca d’un cert prestigi allà on hi participa. Tot açò és fruit del treball dels nostres músics i coralistes, dels seus directors, de la directiva... però també d’una sèrie de col·laboradors i col·laboradores als quals públicament volem agrair-los el treball desinteressat que dia rere dia, mes rere mes i any rere any ens han permés ser l’enveja de moltes bandes de valencianes pel que fa a infraestructures, qualitat musical, seccions, instrumental... Tampoc no cal oblidar que moltes d’aquestes fites no s’haurien pogut dur a terme sense el suport inestimable rebut per part d’institucions com l’Ajuntament d’Ador, la Diputació de València, la Conselleria d’Educació, la Conselleria de Governació, l’Institut Valencià de la Música... o organismes privats com Rural Caixa.

Com a soci, voldríem aprofitar l’ocasió per expressar-li el nostre més sentit agraïment per col·laborar desinteressadament amb l’Agrupació Musical Santa Cecília d’Ador, ja que gràcies a la quota anual, la nostra Associació pot oferir als nostres xiquets i xiquetes la possibilitat d’estudiar al poble amb professorat titulat sense haver de desplaçar-se fora o les tres seccions (banda, coral i banda juvenil) poden oferir als socis i al poble multitud de concerts gratuïts, que ajuden a dinamitzar la vida cultural de la nostra població.

Finalment, voldríem comentar-li que la nostra Agrupació disposa d’un web on pot consultar tota la programació musical, escoltar enregistraments dels nostres alumnes, de la participació en certàmens... i, fins i tot, pot veure alguna d’aquestes intervencions en vídeo (http://www.amsca.es)

Ens acomiadem de vosté molt cordialment, tot esperant que continue confiant com fins ara en l’Agrupació Musical Santa Cecília d’Ador. Alhora l’animem perquè s’integre en la nova directiva de la nostra Agrupació que regirà el futur d’un projecte comú, ja que com diu la dita:dos saben més que un i tota pedra fa paret! Segur que amb el treball de tots, aconseguirem dur ben alt el nom de la nostra Agrupació allà on anem. Ens vegem el dia 11 de setembre a la Casa de la Música i si no pot assistir personalment, pot delegar el vot en qui vulgue, d’acord amb el document annex. Recorde de dur un document identificatiu original per poder exercir el seu dret al vot (DNI, passaport o permís de conduir)

Ben cordialment.

La Junta Directiva de l’Agrupació Musical Santa Cecília d’Ador

****

Per la present et convoque a la sessió ordinària de la Junta General de Socis/es de l’Agrupació Musical Santa Cecília d’Ador que se celebrarà el proper dissabte 11 de setembre de 2011, a les 11.30 hores, en primera convocatòria i a les 12.00 hores, en segona convocatòria, a la Casa de la Música per tractar els següents punts de l’ordre del dia:

  • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
  • Aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de l’any 2010 i pressupost per al 2011
  • Eleccions a nova Junta Directiva1: renovació de tots els càrrecs
  • Torn obert de paraules

Rebeu una salutació cordial.

El president,

Jordi Estruch Estruch

Article 27.- El procediment electoral es regirà per les següents normes:

a) Seran electors tots els socis numeraris majors d'edat, que no hagen sigut privats del dret de votació per procediment legal o estatutari.

b) En la convocatòria de l'Assemblea General en la que haja de celebrar-se la votació s'indicaran els càrrecs vacants que han de ser elegits.

c) Les candidatures podran presentar-se de manera individual o conjunta, però en aquests dos casos seran obertes. Cada candidat optarà a un càrrec determinat.

d) Es confeccionaran paperetes de votació, en les que figuraran manuscrits, mecanografiats, en impremta o fotocopiats els noms i cognoms de cada un dels candidats i el càrrec per al que es proposen.

e) Les presents normes bàsiques de caràcter electoral podran desenvolupar-se reglamentàriament, si fóra convenient, per acord adoptat en Assemblea General.

1 El termini de presentació de candidatures finalitzarà a les 12.00 h del pròxim 4 de setembre. Caldrà que aquestes es dipositen en sobre tancat en la bústia de la Casa de la Música o que es lliuren en mà a l’actual president o algun membre de la directiva, tot especificant el nom i els cognoms de la totalitat de membres que les integren

Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador - Copyrigth@2010 - La Música Llenguatge Universal