Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador

Vosté està > noticies 2014 > curs de sensibilització musical de 3 a 5 anys

Curs de sensibilització musical de 3 a 5 anys

CURS DE SENSIBILITZACIÓ MUSICAL DE 3 A 5 ANYS

imatge de xiquets i xiquets gaudint amb la música

Sensibilització musical vol dir despertar eixe instint musical innat que tots els humans tenim per naturalesa. Vol dir desenvolupar la musicalitat des de la infància i vol dir ensenyar-los a valorar i estimar la música. L'educació musical ben guiada des de la infància permetrà que la música florisca, s'establisca, es vivencie i es convertisca en una de les millors experiències de l'ésser humà.

Els cursos de sensibilització musical que van a iniciar-se a l'Escola de Música de L'Agrupació Santa Cecília d'Ador parteixen de la necessitat de cobrir eixe buit actual que l'alumnat té en l'àmbit educatiu formal. Indiscutiblement la música és una de les millors arts per desenvolupar totes les habilitats, aptituds i actituds de la persona. No pretén ser una activitat extraescolar qualsevol sinò que busca ajudar el nostre alumnat a créixer i a desenvolupar-se de manera integral a través de la música. El talent musical és el primer en manifestar-se en l'ésser humà, així doncs, com que els xiquets i xiquetes de 3 a 5 anys estan plens de receptivitat, d'energia i de ganes de moure's, cal aprofitar eixe període tan meravellós per despertar la seua capacitat musical.

La música és un llenguatge, per tant, s'hauria d'aprendre de la mateixa manera que aprenem la nostra llengua materna, de manera progressiva aprenem a parlar i a escriure. Primer escoltem els sons de l'entorn i la veu dels nostres pares, memoritzem alguns sons i tractem d'imitar-los i reproduir-los. Després intentem expressar-nos utilitzant les paraules i els sons del llenguatge que hem aprés. Per a finalitzar, quan ja estem del tot preparats, aprenem a llegir i a escriure com a últim pas de l'adquisició de la llengua. Les corrents pedagògiques actuals en matèria d'educació musical coincideixen en afirmar que aquest és el millor mecanisme per aprendre el llenguatge musical. Per tant, des de l'Escola de música tenim com a finalitat apropar la música als més petits d'una manera lúdica i motivadora per poder preparar els fonaments per a aprendre el llenguatge musical d'una manera natural.

El mètode està format per un seguit de propostes que tenen com a finalitat treballar de manera integrada els pilars bàsics de l'educació musical, és dir, l'educació auditiva, vocal, rítmica i corporal. La metodologia que es seguirà serà activa i participativa, nostres alumnes són els principals protagonistes de l'aprenentatge. El joc simbòlic, els contes musicals, les audicions actives, la relaxació, les danses i les cançons seran els recursos que s'utilitzaran durant totes les sessions. Bàsicament el que tracta el mètode és utilitzar les pedagogies més actuals en l'àmbit musical per anar dotant l'alumnat dels recursos i conceptes musicals que li permetran assolir millor el llenguatge musical convencional, el qual s'introduirà de manera sistematitzada quan s'encete el curs d'iniciació musical.

Els cursos de sensibilització musical van dirigits a xiquets i xiquetes de 3 a 5 anys i les classes tindran lloc un dia a la setmana. Els dies 3 i 4 de juliol, des de les 18:30 fins les 19:30 hores matricularem els alumnes per al proper curs 2014-2015 a la Casa de la Música d'Ador (c/ Goya,1). Estarà la persona responsable del curs per aclarir i comentar qualsevol dubte o consulta. Vos esperem!!!.

Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador - Copyrigth@2010 - La Música Llenguatge Universal